Endokrin funktsiyalar ning fiziologik tashkillanishi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Endokrin funktsiyalar ning fiziologik tashkillanishi. Ushbu kurs ishida «Endokrin funktsiyalarning fiziologik tashkillanishi» mavzusi o’rganilgan