Endokrin funktsiyalar ning fiziologik tashkillanishi

Endokrin funktsiyalar ning fiziologik tashkillanishi. Ushbu kurs ishida “Endokrin funktsiyalarning fiziologik tashkillanishi” mavzusi o’rganilgan