Hayvonot olamini muhofaza qilish

Qisqacha ma’lumot

Hayvonot olamini muhofaza qilish . Hayvonot dunyosi juda ham xilma-xildir. Hozirgi paytda yer yuzida 1500 mingdan ortiq hayvon turlari ma`lum. Hayvonlarning xilma-xillig, tuzilishi, xulq-atvori, ko`payishi, rivojlanishi, kelib chiqishi, tabiatda va inson hayotidagi rolini o`rganadigan fan zoologiya deb ataladi.

Reja

Kirish

I bob. Hayvonot olami haqida 

II bob. Hayvonot olami muhofazasi

II.1. Hayvonlarni kamayib ketish sabablari

II.2. Hayvonot olamini muhofaza qilish chora tadbirlari

II.3. Qizil kitobning qora ro’yhati

III bob. Hayvonlarning inson va tabitdagi ahamiyti

Xulosa

Kirish

Yer yuzida hayvonot ham o`simliklar singari tarqalgan. Ularning shimoliy muz qutblaridan tortib janubiy kengliklargacha, shuningdek, cho`l, dasht, tog` zonalarida ham uchratish mumkin.

Hayvonot dunyosi juda ham xilma-xildir. Hozirgi paytda yer yuzida 1500 mingdan ortiq hayvon turlari ma`lum. Hayvonlarning xilma-xillig, tuzilishi, xulq-atvori, ko`payishi, rivojlanishi, kelib chiqishi, tabiatda va inson hayotidagi rolini o`rganadigan fan zoologiya deb ataladi.

Hayvonlar bilan osimliklar murrakkab tuzilishga ega bolib ularning umumiy oxshashlik tomonlari xam bor. Masalan: ularning xar ikkalasi xam xujayralardan tuzilgan ikkalasi xam oziqlanadi osadi rivojlanadi kopgina xayotiy jarayonlari xam juda oxshash ketadi.

Bularning xammasi hayvonlar bilan osimliklar birbiriga qarindosh ekanligini, ular bir negizdan tarqalganligini ko`rsatadi. Lekin shu bilan birga ular o`rtasida katta farqlar xam bor. Masalan: hayvonlar — geterotrof, o`simliklar esa avtotrof organizmlardir.

Xayvonlar yuradi, xarakat qiladi, noqulay sharoitdan qulay sharoitga o`tadi. O`simliklar esa bir xil sharoitda ekiladimi o`sha er sharoitga moslashsa o`sadi, moslasha olmasa nobud bo`ladi. Shuning uchun xam hayvonlar soni o`simliklarga nisbatan 3 barobar ortiqdir.

Muammoning o’rganilgan darajasi: Bu tabiat va jamiyat muammosidir. Bu mavzu umumjahon muammosi sifatida juda ko’p o’rganilgan.

Tatqiqotning maqsadi:  hayvonot olamini muhofaza qilishning samarali yo’llarini ishlab chiqish.

Tadqiqotning ob’ekti:    yo’qolib ketayotgan hayvon turlari.

Tadqiqot predmeti:   noyob hayvonlar, qo’riqxonalar, buyurtmaxonalar, ovchilik xo’jaliklari.

Tadqiqot metodlari:  tadqiqot natijalarining ilmiy amaliy ahamiyati. To’pangan ilmiy ma’lumotlardan yo’qolib ketayotgan hayvonlar haqida bilimlarga ega bo’lish  va boshqa sohalarda hamda boshqa qiziquvchilar foydalanishi mumkin.

Hayvonot olamini muhofaza qilish mavzusidagi kurs ishini yuklab olish

Mazkur kurs ishini yuklab olish uchun «Yuklab olish» tugmasini bosing!