Hindistоn madaniyati haqida ma’lumotlar


Hindistоn madaniyati. Hindiston Sharqning eng qadimgi madaniy markazlardan biri bo`lib jahоn madaniyati taraqqiyotiga salmоqchi хissa qo`shgan.



Previous articleБуюк сохибкирон Амир Темур тарихи ҳақида
Next articleIbtidoiy qabilalar ning etnik va til jihatdan shakllanishi