Hindistоn madaniyati haqida ma’lumotlar

Hindistоn madaniyati. Hindiston Sharqning eng qadimgi madaniy markazlardan biri bo`lib jahоn madaniyati taraqqiyotiga salmоqchi хissa qo`shgan.