Hozirgi qiyofadagi qadimgi odamlarning vujudga kelishi

Hozirgi qiyofadagi qadimgi odamlarning vujudga kelishi. Kurs ishining mavzusini ochib berish jarayonida hozirgi qiyofadagi qadimgi odamlarning shakllanish jarayonini o’rganib chiqib, uni to’la yoritib beradi.