Ibtidoiy qabilalar ning etnik va til jihatdan shakllanishi

Ibtidoiy qabilalar ning etnik va til jihatdan shakllanishi. Dunyodagi barcha xalq, qabila va etnik guruhlar o’z rivojlanishining qaysi darajasida turganliklaridan qat’iy nazar ular turmushi mafkurasida ozmi-ko’pmi ibtidoiy hamda qadimgi davrning sarqit va qoldiqlarini qurish mumkin.