Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi


Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi . Kurs ishida Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi mavzusi o’rganilgan. Kurs ishida bezlari fiziologiyasi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.Previous articleЗаҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва ижоди
Next articleYassi chuvalchaglar tipi