Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi

Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi . Kurs ishida Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi mavzusi o’rganilgan. Kurs ishida bezlari fiziologiyasi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.