Ish joylarini tashkil etish, ixtisoslashtirish va rejalashtirish

Ish joylarini tashkil etish, ixtisoslashtirish va rejalashtirish. Kelajagi buyuk davlat hisoblangan О‘zbekiston qudrati, birinchi navbatda, iqtisodiyoti kundan-kunga yuksalib, xalqaro maydonda munosib va salmoqli о‘rin egallab bormoqda.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov О‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qо‘shma majlisidagi ma’ruzasida О‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini yanada rivojlantirish borasida tо‘xtalib “… bizning yaqin istiqboldagi eng muhim vazifamiz boshlagan ishlarimizni izchil davom ettirish – iste’mol talabini kengaytirish maqsadida sotsial sohani rivojlantirish, mehnatga haq tо‘lashni yanada oshirish, xizmat kо‘rsatish sektorini, infratuzilma obyektlarini rivojlantrishga, transport va kommunikatsiya loyihalari amalga oshirilishiga alohida e’tibor berishdir” deb ta’kidlab о‘tdilar.