Italiya ilk va yuqori uyg’onish davri san’ati

Italiya ilk va yuqori uyg’onish davri san’ati. Italiya – uyg’onish davri san’ati o’chog’i Italiyada ilk uyg’onish davri san’ati XV asr ikkinchi yarmida Florenstiya san’ati italiyada yuqori uyg’onish davri san’ati yuqori uyg’onish davrida Venestiya san’ati