O’simliklar tarkibida uchraydigan biologik faol moddalar va ularning dorivor xususiyatlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

O’simliklar tarkibida uchraydigan biologik faol moddalar va ularning dorivor xususiyatlari. O’simliklarning kimyoviy tarkibi murakkab va turlicha bo’ladi. Ular tarkibida uglevod, oqsil va moylardan tashqari, inson organizmi uchun foydali va muhim ahamiyatga ega bo’lgan vitaminlar, fermentlar, organik kislotalar, fenollar va ularning xosilalari, efir moyi, turli glikozidlar, alkoloidlar, oshlovchi moddalar, minerallar kabi biologik faol moddalar mavjud.