O’zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlarining shakllanishi

O’zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlarining shakllanishi. Ushbu kurs ishida O’zbekiston mahalliy davlat hokimiyati organlari huquqiy asosining yaratilishi va hokimlik institutining tashkil etilishi. Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining shakllantirilishi va ularning demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishdagi roli. Viloyat mahalliy davlat hokimiyati organlarining hududiy ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga qilgan rahbarligi haqida so’z yuritilgan