O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish.

O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish. Ushbu ishda O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish. Tug’risida suz yuritilgan