O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish. Ushbu ishda O’zbekistonning o’simlik va hayvonot dunyosi biologik xilma xilligini muxofaza qilish. Tug’risida suz yuritilgan