Organik moddalarni mikrobiologik transformatsiyalash va ularni qaytarilishini biotexnologik uslublari

Organik moddalarni mikrobiologik transformatsiyalash va ularni qaytarilishini biotexnologik uslublari. Kurs ishida Organik moddalarni mikrobiologik transformatsiyalash va ularni qaytarilishini biotexnologik uslublari mavzusi o’rganilgan.