Qadimgi hind manbalarida Mauriylar imperiyasi tarixi

Qadimgi hind manbalarida Mauriylar imperiyasi tarixi . Bir qancha olimlar ko’plab buddizm manbalari va hind an’analarini o’rgangan holda Chandraguntaning Magadxa kashatrilari sulolalaridan biri mauriylarga mansub dеgan xulosaga kеldilar.