Қадимги Юнонистонда фан ва тараққиёт

Қадимги Юнонистон да фан ва тараққиёт . Мазкур курс ишимда фан , демократия, меъморчилик, тасвирий санъат, ҳарбий санъат юқори даражада ривож топган марказлардан хисобланган қадимги Юнонистон тарихининг маълум бир қисмини ўрганиб чиқишга ҳаракат қилдик.