Qishloq xo`jaligi uchun antibiotik moddalar ni biosintezlash texnologiyasi.

Qishloq xo`jaligi uchun antibiotik moddalar ni biosintezlash texnologiyasi. Kurs ishida Qishloq xo`jaligi uchun antibiotik moddalarni biosintezlash texnologiyasi mavzusi o’rganilgan