Qo’qon xonligida diniy mansab va unvonlar

Qo’qon xonligi da diniy mansab va unvonlar. Ushbu kurs ishida Qo’qon xonligida diniy mansab va unvonlar haqida so’z yuritilgan