Qosim Shayx azizon

Qosim Shayx azizon. XVI asr ikkinchi yarmida Buxoroning poytaxtga aylanib, gullab-yashnashida mamlakat hukmdori Abdullaxonning (1557-1598) xizmatlari salmoqli bo’lgan bo’lsa, Abdullaxonning xarbiy-siyosiy muvaffaqiyatlarida esa karmanalik mashhur shayx (xazrat qutb ul-avliyo) Qosim Shayx Azizonning hissasi ham beqiyosdir.