Ривожланган уруғ жамоасининг моддий маданияти

Ривожланган уруғ жамоасининг моддий маданияти. Курс ишида ривожланган уруғ жамоасининг моддий маданияти ёритилади.