Sarkodalilar sinfi. Tuzilish xususiyatlari. Ko`payishi. Ekologiyasi. Ahamiyati.

Sarkodalilar sinfi. Tuzilish xususiyatlari. Ko`payishi. Ekologiyasi. Ahamiyati. Sarkodalilar sinfi 11 mingdan ortiq turni o’z ichiga oladi. Ushbu sinf vakillari asosan dengizlarda, qisman chuchuk suv havzalarida va nam tuproqda yashaydi. Butun tanasi orqali nafas olishga moslashgan. Parazitlik bilan hayot kechiruvchi turlari ham anchagina.