Sarkodalilar sinfi. Tuzilish xususiyatlari. Ko`payishi. Ekologiyasi. Ahamiyati.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Sarkodalilar sinfi. Tuzilish xususiyatlari. Ko`payishi. Ekologiyasi. Ahamiyati. Sarkodalilar sinfi 11 mingdan ortiq turni o’z ichiga oladi. Ushbu sinf vakillari asosan dengizlarda, qisman chuchuk suv havzalarida va nam tuproqda yashaydi. Butun tanasi orqali nafas olishga moslashgan. Parazitlik bilan hayot kechiruvchi turlari ham anchagina.