Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi

Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi.Ushbu kurs ishida “Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi” mavzusi o’rganilgan