Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi

Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi.Ushbu kurs ishida «Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi» mavzusi o’rganilgan