Taraqqiyotning “O’zbek modeli” va uning asosiy xususiyatlari

Taraqqiyotning “O’zbek modeli” va uning asosiy xususiyatlari. Ushbu kurs ishida Taraqqiyotning “O’zbek modeli” va uning asosiy xususiyatlari haqida so’z yuritilgan