Тарих фани ни ўрганишда метод ва методология

Тарих фани ёритишда метод ва методологияни ишлаб чиқмасдан туриб ривожлантиришнинг иложи йўқ. Узоқ вақтлар мобайнида биз тарихни фақат марксча ленинча методология асосида ўргандик.

Ҳолбуки дунё фани тарихни ёритишда 100 дан ортиқ методлардан фойдаланади. Буларга цивилизацион ментал мантиқий дедукцион ёзма ва бошқа методларни айтиш мумкин.