Temur tuzuklarida davlat boshqaruvi

Temur tuzuklarida davlat boshqaruvi. Ushbu kurs ishida Amir Temur davrida ma`muriy, ijtimoiy va madaniyat sohalarining qayta o‘zgartirish tadbirlari tarixi. “Temur tuzuklari” va “Zafar yo‘li” — muhim tarixiy asarlar. Temur tuzuklarida davlat boshqaruvi, Amir Temurning Yevropa davlatlari bilan olib borgan diplomatik yozishmalari. so’z yuritilgan