Temur va temuriylar davri tarixshunosligi

«Ushbu kurs ishida Amir Temur (temuriylar) davrida ma`muriy, ijtimoiy va madaniyat sohalarining qayta o‘zgartirish tadbirlari tarixi. “Temur tuzuklari” va “Zafar yo‘li” — muhim tarixiy asarlar. Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma” G’iyosiddin Alining “Ro‘znomayi g’azovoti Hindiston”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarlari va ularning tarixiy bilimlar rivojiga ta`siri.

Ibn Arabshoh asari, Kastiliya qirolining elchisi Rui Gonzales de Klavixo kundaligi. Abdurazzoq Samarqandiy (1413-1482) “Matla` us-sadayn va majma` ul bahrayn” asarida Temur davri tarixining muammolari.Amir Temurning Yevropa davlatlari bilan olib borgan diplomatik yozishmalari. so’z yuritilgan»