Tuproq paydo bo`lishida turli jarayonlar va omillarning ta’siri

Tuproq paydo bo`lishi da turli jarayonlar va omillarning ta’siri. Bu kurs ishida planеtamizda tarqalgan tuproq qoplamini qishloq xo`jaligida ishlab chiqarish vositasi va biosfеraning tarkibiy qismi sifatida har taraflama tuproqshunoslik fani o`rganishi ko’rsatilgan.