Turkiston muxtoriyatini xalq tomonidan kutib olinishi

Turkiston muxtoriyatini xalq tomonidan kutib olinishi . Mavzuni o`rganishdan maqsad uzoq yillar davomida qoralanib kelgan Turkistonni mustaqil yo`lida jon fido etgan, Muxtoriyachilar nomini oqlash noto`g`ri talqin etilgan tarixga xolis bahoni berishdan iboratdir