Turkistonda ikki hokimiyatchilik va sho’rolar hukmronligining o’rnatilishi

Turkiston o’lkasi uzoq o’tmishga ega bo’lib, hozirgacha bo’lgan davr ichida ko’plab “qora kunlar” ni boshdan kechirdi. Shunday “qora kunlar” dan biri bu shundoq ham chor Rossiyasi ta’sirida aziyat chekayotgan Turkistonning sho’rolar tomonidan istibdod etilishi edi.