Umumiy genetikani uqitishda o’qitish ning interfaol usullaridan foydalanishni ahamiyati

Umumiy genetikani uqitishda o’qitish ning interfaol usullaridan foydalanishni ahamiyati. Mustaqil Respublikamiz o`zining rivojlanish yo`lidagi birinchi baland ma`naviyatimizni tiklash milliy ta`lim tarbiya sistemasini etishtirishda ularni zamon talabiga mos jahon standarti darajasiga chiqarishda katta ahamiyat berib kelmoqda. Ta`lim haqida qonun va «kadrlar tayyorlashning milliy dasturi» bo`yicha Oliy o`quv yurtlari oldiga yuqori malakali mutaxassislar bakalavr va magistrlar tayyorlashdek murakkab va ma`suliyatli vazifalar qo`yilgan.