Xorazm Ma’mun akademiyasi va uning dunyo ilm-fani taraqqiyotidagi o’rni

Xorazm Ma’mun akademiyasi va uning dunyo ilm-fani taraqqiyotidagi o’rni. Ushbu kurs ishida Xorazm Ma’mun akademiyasi va uning dunyo ilm-fani taraqqiyotidagi o’rni haqida so’z yuritilgan