Хулқ-атворда шахс маънавиятининг намоён бўлиши

Мавзунинг мақсади хулқ-атвор, шахс маънавий қиёфасида хулқ-атворнинг ўрни, Марказий Осиё алломалари қарашларида хулқ-атвор масалаларининг ёритилиши ҳамда юксак маънавиятли шахсни шакллантиаишда юксак ахлоқий меёрларнинг ўрнини илмий назарий жиҳатдан ёритиб бериш.