XX asrning 20-30 yillarida O’zbekistonda amalga oshirilgan yer-suv islohatlari va uning oqibatlari

Zarafon vohasida dehqonchilik madaniyatining taraqqiyoti XX asrning birinchi yarmida Zarafshon vohasida agrar munosabatlar O’zbekiston da amalga oshirilgan yer-suv islohatlarining bosqichlari Yer-suv islohatlarining amalga oshirilishi va bu islohatning salbiy oqibatlari