Yassi chuvalchaglar tipi

Yassi chuvalchaglar tipi. Yassi chuvalchanglar – eng tuban tuzilgan bilateral simmetriyali hayvonlar. Ushbu kurs ishida Yassi chuvalchanglar haqida batafsil ma’lumot berib o’tilgan.