Barkamol avlodni tarbiyalashda pedagogik ta’lim

“Barkamol avlodni tarbiyalashda pedagogik ta’lim ” mavzusida yozgan taqdimot Barkamol avlod tarbiyasi xaqida talabalarga ma’lumot beradi.