«Boshlang’ich sinflarda mehnatdan sinfdan tashqari ishlarning maqsad va vazifalari «

«Boshlang’ich sinflarda mehnatdan sinfdan tashqari ishlarning maqsadi va vazifalari. Mehnatga o’rgatishda ish turlarining mazmun va mohiyati. Sinfdan tashqari ishlarning mazmuni. Sinfdan tashqari ishlarning shakllari. Sinfdan tashqari ishlarning formalari (ommaviy ish, tarbiyaviy tadbirlar, musobaqalar, to’garak ishlari, mustaqil mashg’ulot). Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning olib borilishi. Boshlang’ich sinflarda mehnat kursi tuzilishining o’ziga xos xususiyatlari va mazmuni. Mehnatga o’rgatishda ish turlarining mazmun va mohiyati.