Boshqarishda axborot va kommunikatsiya

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Axborot tizimiga katta e’tibor berilgan. Boshqarishda imkoniyatlar ko’rsatilgan.