Geografiya ta`liminde oqiw qurallari kartografiyaliq texnologiyalari

Uliwma kartografiyaliq tu`sinikler ha`m sha`rtli belgiler ha`m olardi qollaw Geografiyaliq atlaslar ha`m olardin` tu`rleri. Mektep geografiyaliq kartalarinin` tu`rleri. Geografiya sabaqlarinda kartanin` orni, roli ha`m a`hmiyeti.

Kechirasiz, bu mumkin emas.