Гиодезия фани ва унинг халк хужалигидаги ахамияти

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Халк хужалигидаги хар хил масалаларни ечиш максадида Ер сиртидаги улчамлар, улар натижаларини ишлаб чикиш, план, карта ва профалар тузиш оркали Ернинг сирти унинг шакли ва улчамлари урганиб чикилади.