Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Tabiiy hisoblash vositalari qo’l va oyoq barmoqlari bo’lgan. Sun’iy hisoblash vositalari toshlar va tayoqchalar bo’lgan.