Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi

Tabiiy hisoblash vositalari qo’l va oyoq barmoqlari bo’lgan. Sun’iy hisoblash vositalari toshlar va tayoqchalar bo’lgan.