Logistika teoriyasinin’ tikarlari

Prezentatsiyada logistik sistema kontseptsiyasinin’ teoriyaliq tiykarlari, logistikanin’ sistemalari ha’m tu’rleri, logistik sistemalardin’ o’zgeshelikleri ha’m bir-biri menen baylanislari, logistik sistemalardin` maqseti haqqinda analiz etilgen.