Melioratsiya va qurilish mashinalaridan foydalanish va texnik servis fanidan amaliy mashg`ulot taqdimoti

5-amaliy mashg`ulot. Mashinalarning ish rejimini hisoblash mavzusi bo`yicha ishlab chiqilgan.