Mintaqalarda Transport

Xar bir davlat iqtisodiyotida transportning o’rni beqiyos hisoblanadi.Chunki transportlar barcha davlatlarning import va eksport,yo’lovchi tashish va boshqa aloqalarida bevosita qatnashadi. Transport aloqalari rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga, aholining turmush –faravonligini oshishiga va vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi .