Oila bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat. Vasiylik va homiylik

Ushbu taqdimotda oila bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat haqida ma`lumotlar berilgan