O‘zlashma antroponimlarning lug‘aviy-ma’noviy xususiyatlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Onomastika – tildagi atoqli otlar tizimini o‘rganuvchi soha – o‘zbek tilshunosligining jadal rivojlangan ilmiy yo‘nalishlaridan biridir.