Parabola va uning kanonik tenglamasi

Ushbu taqdimot ikkinchi tartibli chiziqlaming qutb koordinatalar sistemasidagi tenglamasi deb nomlanib unda, ikkinchi tartibli chiziqlaming, hususan aylana, ellips, giperbola, parabola kabi chiziqlaming qutb sistemada tenglamasi keltirib chiqarilgan. Ikkinchi tartibli chiziqlaming qutb koordinatalar sistemasidagi tenglamasiga doir tushunchalar misollar yechib ko’rsatilgan. Taqdimot so’ngida mustaqil yechish uchun misollar keltirilgan.

Kechirasiz, bu mumkin emas.