Rossiya federatsiyasida moliyaviy nazorat

Iqtisodiy sub’ektlar tomonidan qonunchilikka rioya etishlarini, boshqaruvchilar tasarrufidagi mulkning samarali boshqarilishini nazorat qilish zarurdir. Aynan shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida va ayniqsa, davlat moliyasi sohasida moliyaviy nazorat (MN) ni tashkil etish masalalariga katta e’tibor qaratiladi.