Tarbiya metodlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu taqdimotda tarbiya metodlari tushunchasining mohiyati va mazmuni, xalq pedagogikasining tarbiya metodlari, tarbiya metodlari tasnifi, tarbiya metodlarining tarbiyaning maqsadi, qoidalari va vositalariga bog`liqligi, tarbiya metodlarini o`quvchilarning yosh, o`ziga xos xususiyatlari va tarbiyalanganlik darajasiga ko`ra tanlanishi berilgan.