Tarbiya metodlari

Ushbu taqdimotda tarbiya metodlari tushunchasining mohiyati va mazmuni, xalq pedagogikasining tarbiya metodlari, tarbiya metodlari tasnifi, tarbiya metodlarining tarbiyaning maqsadi, qoidalari va vositalariga bog`liqligi, tarbiya metodlarini o`quvchilarning yosh, o`ziga xos xususiyatlari va tarbiyalanganlik darajasiga ko`ra tanlanishi berilgan.