Tasviriy san’at darslarida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish

Tasviriy san’at asarlarini o’rganib taxlil qilishda : San’at asarini ongli idrok etish va uni baholashni o‘rganadi; O‘quvchilar asar haqida mulohaza yuritib, idrok etib, uning mazmunini maxsus terminlarni qo‘llagan holda so‘zlab berishga yoki yozma ravishda izohlab berishga o‘rganadilar; Bunday darslar ona tili, tarix, musiqa, mehnat fanlari bilan bog‘liqligini o‘quvchilar anglaydilar.