The choice of surgical tactics in esophageal bleeding (слайды)

Presentation posvyashchena Vyborg Surgical tactics Prix krovotecheniyax pishchevoda