Тизимлар таҳлилининг баёни, базавий таснифи ва босқичлари

Tизимнинг бутунлиги, боғлиқлиги ѐки муҳитга ва тизимларга нисбатан мустақиллиги (тизимнинг энг муҳим миқдорий тавсифи). Боғлиқликнинг йўқолиши билан, тизим элементлари ва улар ўртасидаги баъзи бир муносабатлар сақланган бўлса ҳам, тизим йўқолади