Turli janrdagi badiiy asar ustida ishlash

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Aqli zaif o‘quvchilarni ovoz bilan va ovozsiz (ichida) o‘qishga o‘ratish yo‘llari